Το Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Ναυπακτίας "Όλοι Μαζί" ξεκίνησε την λειτουργία του - Ευχαριστούμε θερμά όλους τους Εθελοντές! Ολοι είμαστε εν δυνάμει ΑΝΕΡΓΟΙ - Δίνουμε και παίρνουμε ΔΩΡΕΑΝ.

Ε.Ι.Φ.Κ.Α.Ν

Κοντά στον ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ, στον ΑΝΕΡΓΟ, στον ΑΣΘΕΝΗ - γίνε ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ - Κοινωνική ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - Βοήθησε ΤΩΡΑ - ΕΛΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.

Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ - ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

Ένα από τα θέματα συζήτησης της συνέλευσης την ερχόμενη Τετάρτη είναι και αυτό της έγκρισης του εσωτερικού κανονισμού 
Παρακάτω θα διαβάσετε τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Κοινωνικού Ιατρείου - Φαρμακείου
Το ΔΣ αναμένει τις τροποποιητικές προτάσεις σας που πιθανόν θέλετε να γίνουν στον εσωτερικό κανονισμό για την πιο εύρυθμη λειτουργία του Κοινωνικού Ιατρείου - Φαρμακείου
Μπορείτε είτε να τις μεταφέρετε προφορικά στην συνέλευση της Τετάρτης είτε να τις στείλετε εγγράφως στο mail kifnafpaktos@gmail.com ή στο facebook 
Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Ναυπακτίας: ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ

Ευχαριστούμε 

Το Δ.Σ.
 
-----------------------


ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ-ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ

«Εθελοντικό Ιατρείο – Φαρμακείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ναυπακτίας»

Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Σ  Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ

ΓΕΝΙΚΑ
ΑΡΘΡΟ 1
Tο  «Εθελοντικό Ιατρείο – Φαρμακείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ναυπακτίας», αποσκοπεί στη δωρεάν παροχή ιατρικών υπηρεσιών (με τη λειτουργία παθολογικού, παιδιατρικού, οδοντιατρικού, γυναικολογικού, καρδιολογικού κ.λπ. τμημάτων, καθώς και τμήματος ψυχικής υγείας και φαρμακείου), στην παρακολούθηση και έγκαιρη διάγνωση ασθενειών, στη δωρεάν χορήγηση φαρμάκων και γενικά ιατροφαρμακευτικού υλικού, στη δυνατότητα εμβολιασμού, στον εν γένει δωρεάν προληπτικό έλεγχο, καθώς και στην πληροφόρηση (πρόληψη, συμπτώματα, έγκαιρη διάγνωση, πορεία – εξέλιξη στήριξη, αντιμετώπιση και ενημέρωση) για λοιμώδη και μεταδοτικά νοσήματα και, γενικότερα, στην πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όλων αδιακρίτως των ανασφάλιστων ατόμων κατά κύριο λόγο και των εχόντων ανάγκη.
 Η διαχείριση του ιατρείου – Φαρμακείου και η λειτουργία του στηρίζεται στην συνεργασία εθελοντών ιατρών –Φαρμακοποιών – νοσηλευτών και άλλων εθελοντών υπό την επίβλεψη  του Δ.Σ. του σωματείου ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ-ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ η της αρμόδιας επιτροπής διοίκησης που θα ορισθεί από αυτό.
ΑΡΘΡΟ 2
Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της φτώχειας της ανέχειας  και του κοινωνικού αποκλεισμού  τα μέλη και οι φίλοι του σωματείου με την επωνυμία: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ-ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ  προχώρησαν στη δημιουργία της συγκεκριμένης δομής. Οι περιθαλπόμενοι θα επωφελούνται των υπηρεσιών του προγράμματος μετά από...
προσεκτική κρίση του Δ. Σ. ή της διοικούσας επιτροπής σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας, και το καταστατικό που διέπει το σωματείο,  το οποίο  είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) του άρθρου 78 του Αστικού Κώδικα , έχει διοικητική αυτοτέλεια και η  λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις, του Αστικού Κώδικα και γενικά της σωματειακής νομοθεσίας.

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΑΡΘΡΟ 3
Ο χώρος λειτουργίας του Κοινωνικού ιατρείου- Φαρμακείο βρίσκεται σε χώρο που έχει παραχωρήσει δωρεάν ο/η ……. και βρίσκεται επί της οδού…………αριθ. ….. Στη Ναύπακτο. Το ιατρείο - φαρμακείο στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο για το σκοπό αυτό χώρο, αποτελούμενο από δύο αίθουσες με ειδική σήμανση,…... Για οποιαδήποτε μελλοντική αλλαγή του χώρου στέγασης της Δομής αρμόδιο όργανο για την απόφαση αυτή θα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΡΘΡΟ 4
Το Εθελοντικό Ιατρείο – Φαρμακείο λειτουργεί για τους δικαιούχους, τις ημέρες και ώρες που οι συνεργαζόμενοι γιατροί – φαρμακοποιοί μπορούν να προσφέρουν τις εθελοντικές υπηρεσίες τους. Για την λειτουργία της δομής θα εκδίδεται και θα ανακοινώνεται δημόσια κ εγκαίρως το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της με ευθύνη του Δ.Σ. ή  της επιτροπής διοίκησης. Την ευθύνη της λειτουργίας του Εθελοντικού Ιατρείου – Φαρμακείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ναυπακτίας την έχει το Δ.Σ ή η αρμόδια επιτροπή διοίκησης. Σχετικά με επιμέρους μικρά λειτουργικά προβλήματα θα μπορούν να επιλυθούν από τον εθελοντή Ιατρό και τον εθελοντή φαρμακοποιό αντίστοιχα. Σε περίπτωση που δεν δοθεί λύση θα παραπέμπετε στο Δ.Σ. ή στην επιτροπή η οποία είναι επιφορτισμένη με το καθήκον της επίβλεψης και της λειτουργίας του Εθελοντικού Ιατρείου – Φαρμακείου, της αντιμετώπισης των προβλημάτων που ενδεχομένως προκύπτουν και του ελέγχου των δικαιολογητικών των δικαιούχων.
Η επιτροπή διοίκησης είναι ………μελής και θα αποτελείτε από …………………….
ΠΑΡΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5
Το Εθελοντικό Ιατρείο – Φαρμακείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ναυπακτίας παρέχει δωρεάν πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη σε ειδικές κατηγορίες δικαιούχων όπως καθορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος. Το Εθελοντικό Ιατρείο – Φαρμακείο δεν θα διαθέτει τις κατηγορίες φαρμάκων που υπάγονται στο Ν.3459/2006(φάρμακα ειδικής συνταγογράφησης).
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΡΘΡΟ 6
Δικαιούχοι των υπηρεσιών της Δομής είναι οι κάτοχοι της ειδικής κάρτας παροχών υγείας που θα εκδίδεται από ………………………………………………………………… μετά από απόφαση του ΔΣ ή της Διοικούσας Επιτροπής. Η κάρτα αυτή θα είναι ανώνυμη και θα έχει αριθμό μητρώου του δικαιούχου με ισχύ έξι(6) μηνών. Στη λήξη της θα επαναξιολογείται από μηδενική βάση ,ανανέωση της κάρτας κάθε δικαιούχου δύναται να εγκριθεί από την διοικούσα επιτροπή . Για την διαδικασία επιλογής των δικαιούχων κρίνεται απαραίτητο να τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία το ΔΣ ή η Διοικούσα Επιτροπή θα μπορεί να αποφασίζει , ποιοι από τους αιτούντες αποκτούν το δικαίωμα της εξυπηρέτησης από το Εθελοντικό Ιατρείο – Φαρμακείο . Οι προϋποθέσεις αυτές είναι οι εξής :
………………………………………………………………………………………………………………..
Οικονομική και περιουσιακή κατάσταση Απαιτούμενα δικαιολογητικά δικαιούχων:
……………………………………………………………………………………………………………….
Τα στοιχεία των εξυπηρετούμενων της Δομής θα διέπονται από το Ν.2472/97 περί Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα , θα τα διαχειρίζονται μόνο οι …………………………………..
Πόροι του Εθελοντικού Ιατρείου – Φαρμακείου
Οι πόροι του Κοινωνικού ιατρείου – Φαρμακείου προέρχονται από:
·         Το  σωματείο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ-ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.
·         Κάθε προσφορά σε φάρμακα κ υγειονομικό υλικό που γίνεται αφιλοκερδώς και έχει νόμιμη προέλευση.
·         Δωρεές ιατρικού υλικού του δημόσιου τομέα, Ν.Π.Δ.Δ., της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας ,κλπ.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 7
Για την διαχείριση ορίζεται η Επιτροπή Διοίκησης του Ιατρείου-Φαρμακείου η οποία Αποτελείται από ……………………………………………………………….
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΑΡΘΡΟ 8
1. Οι δικαιούχοι οφείλουν να σέβονται τους υπαλλήλους, τους εθελοντές, τους άλλους δικαιούχους και τους χώρους του Δημοτικού Ιατρείου.
2. Οι δικαιούχοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την φύλαξη της κάρτα που τους διατίθεται από το τμήμα κοινωνικής προστασίας.
3. Η κάρτα ανήκει αποκλειστικά στον δικαιούχο και απαγορεύεται η μεταβίβαση της σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.
4. Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν την κάρτα αποκλειστικά και μόνο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κοινωνικού  Ιατρείου-Φαρμακείου . Η χρήση της απαγορεύεται σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία.
5. Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν τον παρόντα κανονισμό λειτουργίας
6. Οφείλουν να προσκομίσουν οποιοδήποτε τυχόν δικαιολογητικό ζητηθεί συμπληρωματικά από την επιτροπή διοίκησης.
ΑΡΘΡΟ 9
Το ΔΣ ή η επιτροπή έχει το δικαίωμα να αποφασίσει την διακοπή της συγκεκριμένης παροχής σε οποιονδήποτε δικαιούχο εφόσον:
1. παραβεί τον παρόντα κανονισμό
2. αρνηθεί να εκδώσει κάρτα
3. δημιουργεί πρόβλημα στο χώρο
4. δεν εμπίπτει στις προϋποθέσεις που απαιτούνται
5. προβεί σε παράνομες ενέργειες
ΑΡΘΡΟ 10
Το ωράριο λειτουργίας θα ορίζεται και θα τροποποιείται από το ΔΣ ή την Διοικούσα επιτροπή .

ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Η ισχύς του κανονισμού αρχίζει από την ψήφισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο και την έγκρισή του από τη Γενική Συνέλευση του σωματείου με την επωνυμία: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ-ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.


Η Πρόεδρος                                                                                         Η Γραμματέας              


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου