Το Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Ναυπακτίας "Όλοι Μαζί" ξεκίνησε την λειτουργία του - Ευχαριστούμε θερμά όλους τους Εθελοντές! Ολοι είμαστε εν δυνάμει ΑΝΕΡΓΟΙ - Δίνουμε και παίρνουμε ΔΩΡΕΑΝ.

Ε.Ι.Φ.Κ.Α.Ν

Κοντά στον ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ, στον ΑΝΕΡΓΟ, στον ΑΣΘΕΝΗ - γίνε ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ - Κοινωνική ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - Βοήθησε ΤΩΡΑ - ΕΛΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.

Το καταστατικό μας

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο
του Σωματείου με την επωνυμία
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ
Άρθρο 1ο
Επωνυμία

1. Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ με τον διακριτικό τίτλο: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ».
2. Έδρα του σωματείου ορίζεται o Δήμος Ναυπάκτου, Νομού Αιτωλοακαρνανίας.           Το σωματείο μπορεί να ιδρύει γραφεία του και σε άλλες πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά της περιοχής του νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Άρθρο 2ο
Σκοποί
Βασικός σκοπός του σωματείου είναι η ίδρυση και λειτουργία του «Εθελοντικού Ιατρείου – Φαρμακείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ναυπακτίας», καθώς και η επίλυση ζητημάτων όπως αυτό της στέγασης, του εξοπλισμού, της υποδομής και της εν γένει λειτουργίας του ως άνω Ιατρείου – Φαρμακείου, καθώς και η στήριξη και συμπαράσταση προς τους ιατρούς, νοσηλευτές, φαρμακοποιούς και γενικότερα υγειονομικούς που συμμετέχουν στην ανιδιοτελή αυτή προσπάθεια.
Tο «Εθελοντικό Ιατρείο – Φαρμακείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ναυπακτίας», αποσκοπεί στη δωρεάν παροχή ιατρικών υπηρεσιών (με τη λειτουργία παθολογικού, παιδιατρικού, οδοντιατρικού, γυναικολογικού, καρδιολογικού κ.λπ. τμημάτων, καθώς και τμήματος ψυχικής υγείας και φαρμακείου), στην παρακολούθηση και έγκαιρη διάγνωση ασθενειών, στη δωρεάν χορήγηση φαρμάκων και γενικά ιατροφαρμακευτικού υλικού, στη δυνατότητα εμβολιασμού, στον εν γένει δωρεάν προληπτικό έλεγχο, καθώς και στην πληροφόρηση (πρόληψη, συμπτώματα, έγκαιρη διάγνωση, πορεία – εξέλιξη στήριξη, αντιμετώπιση και ενημέρωση) για λοιμώδη και μεταδοτικά νοσήματα και, γενικότερα, στην πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όλων αδιακρίτως των ανασφάλιστων ατόμων κατά κύριο λόγο και των εχόντων ανάγκη.
Το παρόν Σωματείο Κοινωνικό ιατρείο φαρμακείο Ναυπακτίας-όλοι μαζί,  έχει ως σκοπούς του και επιδιώκει ειδικότερα:
1) Τη δωρεάν συμβουλευτική, στήριξη - βοήθεια, προστασία, αλληλεγγύη, ενημέρωση και πληροφόρηση όλων των ανασφάλιστων ατόμων(και των εχόντων ανάγκη), σχετικά με τα δικαιώματά τους.
2) Τη σύσφιγξη των σχέσεων, φιλικών και κοινωνικών, των μελών του σωματείου και την ανάπτυξη της αλληλεγγύης και της συνεργασίας μεταξύ τους με σκοπό την επίλυση των κοινών προβλημάτων.
3) Την καλλιέργεια σχέσεων του σωματείου και των μελών του με παρεμφερή σωματεία ή συλλόγους του εσωτερικού ή του εξωτερικού και με τα μέλη τους και τη συνεργασία τους στον κοινό αγώνα για τη διασφάλιση δυνατότητας δωρεάν πρόσβασης στο υπέρτατο αγαθό, την υγεία.
4) Τη προσέλκυση της κρατικής μέριμνας για την ίδρυση ειδικών κέντρων που αφορούν στη βασική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
5) Την οργάνωση εκδηλώσεων (πολιτιστικών, ψυχαγωγικών κ.λπ.),.
6) Τη συνεργασία με όλους τους φορείς σε θέματα υγείας, πρόληψης, κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς
7) Την πίεση και την αγωνιστική διεκδίκηση από την Πολιτεία για να εξασφαλίζει δωρεάν την αναγκαία πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη, νοσηλεία, με στόχο ένα δημόσιο και δωρεάν καθολικό σύστημα υγείας.
8) Να αναλαμβάνει και να συμμετέχει σε δράσεις και δίκτυα αλληλεγγύης, που να αντιστρατεύονται στην πράξη τον ατομικισμό, τις διακρίσεις και την εκμετάλλευση.
9) Την επιστημονική μελέτη και την έκφραση υπεύθυνης γνώμης σε κάθε μορφωτικό, κοινωνικό, οικονομικό και γενικότερα σε κάθε θέμα που αφορά στην ψυχική και σωματική υγεία των κατοίκων της Ναυπακτίας, της Δυτικής Ελλάδας και της Ελλάδας γενικότερα.
Άρθρο 3ο
Μέσα για την υλοποίηση του σκοπού του σωματείου
Ο Σύλλογος επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο και ιδίως
α) Μέσω προσφοράς εθελοντικής εργασίας στο «Εθελοντικό Ιατρείο –Φαρμακείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ναυπακτίας», από υγειονομικό και μη ανθρώπινο δυναμικό που με τη χρήση εξειδικευμένων τεχνικών-μεθόδων και σύγχρονων τεχνολογικών μέσων θα αποσκοπούν τόσο στην καλύτερη και ευχερέστερη ιατρική εξέταση-παρακολούθηση, διάγνωση, πρόληψη, θεραπεία καθώς και στην χορήγηση φαρμάκων, όσο και στη προστασία-βοήθεια, στήριξη, ενημέρωση και πληροφόρηση κατά προτεραιότητα των ανασφάλιστων ατόμων αναφορικά με θέματα υγείας, νομικά ζητήματα και λοιπά άλλα που άπτονται του ενδιαφέροντός τους,
Άρθρο 4ο
Το παρόν σωματείο είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) του άρθρου 78 του Αστικού Κώδικα και έχει διοικητική αυτοτέλεια. Η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, του Αστικού Κώδικα και γενικά της σωματειακής νομοθεσίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 5ο
Εγγραφή
Τα μέλη του Σωματείου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου αυτός που για οποιονδήποτε λόγο στερήθηκε τα πολιτικά ή αστικά του δικαιώματα και εκείνος που καταδικάστηκε αμετάκλητα για πράξεις που επισύρουν ποινές σύμφωνα με τα άρθρα 59-64 Π.Κ.
Μέλος του σωματείου, μπορεί να εγγραφεί κάθε πρόσωπο ανεξαρτήτως φύλου που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, εφόσον φυσικά συμφωνεί και συμμορφώνεται με τους σκοπούς και τη διακήρυξη του σωματείου.
Τακτικά μέλη του σωματείου λογίζονται και αυτά που είχαν την πρωτοβουλία ίδρυσης του σωματείου (ιδρυτικά μέλη) και αναφέρονται στο παρόν καταστατικό.
Για την εγγραφή κάποιου ως τακτικού μέλους του σωματείου απαιτούνται:
 α) Έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
β) Καταβολή εφάπαξ εισφοράς εγγραφής στο σωματείο, το ύψος της οποίας ορίζεται σε είκοσι (20,00) ευρώ, ποσό το οποίο αναπροσαρμόζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης(Γ.Σ.).
Αρμόδιο για την εγγραφή ή μη κάποιου ως μέλους του σωματείου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφαίνεται με πλειοψηφία των παρόντων μελών του επί της αίτησης κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά από την υποβολή της αίτησης. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση εγγραφής κάποιου ως τακτικού μέλους, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει εγγράφως στη Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφαίνεται οριστικά και αμετάκλητα επί αυτής.
Η Γενική Συνέλευση, εξάλλου, είναι αυτή που εγκρίνει όλες τις εγγραφές νέων μελών για το προηγούμενο χρονικό διάστημα, επικυρώνοντας ή ανατρέποντας τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. και μάλιστα πριν προχωρήσει στα υπόλοιπα ζητήματα της ημερησίας διατάξεως, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στις σχετικές συζητήσεις και αυτά τα νέα μέλη.
Η ιδιότητα του μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα εγγραφής στα Μητρώα του σωματείου.
Τα μέλη καταβάλλουν ετήσια συνδρομή, το ύψος της οποίας ορίζεται σε δέκα (10,00) ευρώ, ποσό το οποίο αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γ.Σ.

Άρθρο 6ο
Δικαιώματα Μελών
Τα μέλη του σωματείου δικαιούνται :
α) Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο.
β) Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.
γ) Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του σωματείου.
δ) Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του σωματείου.
ε) Να αποχωρούν από το σωματείο ελεύθερα. Μέλη του σωματείου που αποχωρούν, μπορούν να ξαναεγγραφούν με γραπτή δήλωση προς το Δ.Σ.

Άρθρο 7ο
Υποχρεώσεις Μελών
Τα μέλη του σωματείου οφείλουν :
α) Να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου και την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.
β) Να βοηθούν το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο στο έργο του.
γ) Να μετέχουν στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις του σωματείου, καθώς και στις λοιπές εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σωματείου.
δ) Να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή τους και προαιρετικά τυχόν έκτακτες εισφορές στο σωματείο.
ε) Να επιδεικνύουν μεταξύ τους αλληλεγγύη.
στ) Να συμμορφώνονται με την νομοθεσία που αφορά στα σωματεία και τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
Κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και της νομοθεσίας των σωματείων επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων.

Άρθρο 8ο
Διαγραφή μέλους
Κάθε μέλος που αποδεδειγμένα και κατ’ επανάληψη παραβιάζει το παρόν καταστατικό ή τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ελέγχεται και τελικά διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επίσης, το μέλος που για δύο (2) συνεχή έτη δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις και δεν παρευρίσκεται στις Γενικές Συνελεύσεις, δύναται να διαγραφεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι σύμφωνα με το παρόν άρθρο αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιούνται στην Γενική Συνέλευση των μελών και εγκρίνονται τελικώς απ’ αυτήν.
Το μέλος που αποβάλλεται και διαγράφεται στερείται του δικαιώματος να αναζητήσει ότι ποσό και για οιονδήποτε λόγο κατέβαλε στο ταμείο του σωματείου. Τα αυτά εφαρμόζονται και στα παραιτούμενα μέλη.
Μέλος που αποβάλλεται και διαγράφεται, επανεγγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. που εγκρίνεται – επικυρώνεται από τη Γ.Σ., εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του ή αυτοί που απομένουν είναι ήδη ασήμαντοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 9ο
Πόροι του σωματείου είναι:
α) Η εισφορά εγγραφής (είκοσι(20,00) ευρώ, καταβάλλεται εφάπαξ) και η τακτική ετήσια συνδρομή των μελών, το ύψος των οποίων ορίζεται στα δέκα (10,00) ευρώ και αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γ.Σ.
β) Κάθε έσοδο από οποιαδήποτε εκδήλωση ή δραστηριότητα του σωματείου και οι συνδρομές από την κυκλοφορία δελτίων, εντύπων, κ.λπ.
γ) Οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις και γενικά κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση ή πρόσοδος.
δ) Τα εισοδήματα από την κινητή και ακίνητη περιουσία του σωματείου, αν υπάρχει.
ε) Επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις από το Δήμο, την Περιφέρεια, το Δημόσιο και από οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς επίσης και η ένταξη σε κάθε Κοινοτική πρωτοβουλία(Ευρωπαϊκή Ένωση).
στ) Οι ειδικές ή έκτακτες εισφορές, το ύψος των οποίων ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ζ)Οι δωρεές να γίνονται δεκτές από το Δ.Σ. και σε περίπτωση διαφωνίας να παραπέμπονται στη Γ.Σ.
η) Κάθε έσοδο που προέρχεται με νόμιμο τρόπο.
Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα και επιχορηγήσεις γίνονται δεκτά μόνον εφόσον δεν υποχρεώνουν το σωματείο να παραβεί τους σκοπούς του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 10ο
Διοικητικά όργανα του Σωματείου είναι:
Ι) η Γενική Συνέλευση,
ΙΙ) το Διοικητικό Συμβούλιο και
ΙΙΙ) η Ελεγκτική Επιτροπή
Άρθρο 11 ο
Ι) Η Γενική Συνέλευση των μελών
Η Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου έχει την γενική αρμοδιότητα να εξετάζει και να αποφασίζει για κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτήν και αφορά στο σωματείο, αποτελείται από τα τακτικά μέλη που είναι εντάξει στις ταμειακές τους υποχρεώσεις, αποφαίνεται στα θέματα ημερήσιας διατάξεως και λειτουργεί ως το ανώτατο και κυρίαρχο διοικητικό όργανο του σωματείου.
Άρθρο 12ο
Σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου ημερολογιακού έτους και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα εξής θέματα:
α) Την έγκριση του οικονομικού απολογισμού του έτους που έληξε και του προϋπολογισμού του αρχόμενου.
β) Τον απολογισμό του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε λήξη του έτους.
γ) Τον απολογισμό του έργου των ελεγκτών.
δ) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει λήξει η θητεία τους, για την επόμενη τετραετή θητεία, καθώς και των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.
ε) Την εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές.
στ) Την εποπτεία και τον έλεγχο της διοικήσεως του σωματείου.
ζ) Την παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.
η) Τις προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην τακτική Γενική Συνέλευση μπορούν να συζητηθούν και οποιαδήποτε άλλα θέματα αρκεί αυτά να έχουν προσδιορισθεί εκ των προτέρων στην πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 13ο
Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται έκτακτα από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από απόφαση του ή μετά από έγγραφη αίτηση του 1/20 των τακτικών μελών του σωματείου, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, καθώς επίσης της Ελεγκτικής Επιτροπής σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και εντός 15 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση αυτή αναφέρονται υποχρεωτικώς τα θέματα για τα οποία θα αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.
Στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να συζητηθούν και άλλα θέματα εκτός από εκείνα για τα οποία ζητήθηκε η σύγκληση τους.

Άρθρο 14ο
Γνωστοποίηση σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης
Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γνωστοποιείται με πρόσκληση τοιχοκολλημένη στα γραφεία του σωματείου, η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου δέκα (10)

τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα από την ημέρα που ορίσθηκε η Γενική Συνέλευση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη καλούνται σε αυτήν με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (είτε γραπτά, με έγγραφες προσκλήσεις, που αναφέρουν και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, είτε προφορικά, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας).
Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως, καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και της επαναληπτικής συνέλευσης σε περίπτωση που η πρώτη ματαιωθεί από έλλειψη απαρτίας.
Στην Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση, τα οποία ορίζονται ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή εφόσον έχουν προταθεί από οποιοδήποτε ταμειακώς εντάξει τακτικό μέλος του σωματείου τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση.
Άρθρο 15ο
Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης
Τα μέλη του σωματείου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση. Τα τακτικά μέλη του σωματείου εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και από αντιπρόσωπό τους, ο οποίος πρέπει να είναι μέλος του σωματείου και κατά την προσέλευσή του πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο που καταθέτει στη γραμματεία του σωματείου.
Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει διμελές προεδρείο, που εκλέγεται από τη Συνέλευση με ανάταση χειρός, αποτελείται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Μέχρι την εκλογή του, τις εργασίες διευθύνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το διμελές προεδρείο δίνει και αφαιρεί το λόγο, αποφαίνεται ότι η συζήτηση για ένα θέμα έχει λήξει, ενώ τηρεί και τα πρακτικά συνεδριάσεως, τα οποία συντάσσονται από το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής και παραδίδονται στο Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου για φύλαξη.
Άρθρο 16ο
Απαρτία
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν το 1/2 συν ένα των ταμειακώς ενημερωμένων τακτικών μελών του σωματείου. Ταμειακά ενήμερα μέλη είναι όσα έχουν καταβάλει την εισφορά εγγραφής, καθώς και την τακτική ετήσια συνδρομή από την ημερομηνία εγγραφής τους, μέχρι την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την ορισθείσα ημέρα, η νέα Γενική Συνέλευση συνέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη πρόσκληση την ίδια ημέρα και ώρα της αμέσως επομένης εβδομάδας και στον ίδιο τόπο, οπότε η Γενική Συνέλευση συγκροτείται νόμιμα από τα εμφανισθέντα μέλη τα οποία έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ταμειακώς εντάξει μελών.

Άρθρο 17 ο
Ψηφοφορία
Η ψηφοφορία στην Γενική Συνέλευση για θέματα που αφορούν αρχαιρεσίες, εκλογή συλλογικών οργάνων, εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και

Επιτροπής Ελεγκτών, ζητήματα εμπιστοσύνης και προσωπικά εν γένει θέματα είναι πάντοτε μυστική και γίνεται με ψηφοδέλτια, κάτω από τον έλεγχο εφορευτικής επιτροπής από τρία τακτικά μέλη του σωματείου που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση δια ανατάσεως του χεριού, ένα εκ των οποίων προεδρεύει.
H ψηφοφορία για γενικά θέματα γίνεται με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση.
Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του καταστατικού αυτού.
Αυξημένη πλειοψηφία 2/3 απαιτείται για τροποποίηση καταστατικού , ανάκληση μελών Δ.Σ. και διαγραφή μελών.

Άρθρο 18 ο
ΙΙ) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι κύριος φορέας όλων των σκοπών του σωματείου και επιλαμβάνεται κάθε ζητήματος που αφορά στην πραγμάτωση των σκοπών του με όποιον τρόπο κρίνει πλέον σκόπιμο και αποτελεσματικό.
Το σωματείο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) μελών, οι οποίοι είναι όλοι άμισθοι, εκλεγόμενοι από την αντίστοιχη ανά διετία τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου με μυστική ψηφοφορία με έντυπα ψηφοδέλτια.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του σωματείου, εκτός εάν παρέστησαν κατά την λήψη συγκεκριμένης αποφάσεως και διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.
Ειδικότερα:
α) Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας και τρία (3) μέλη. Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, του Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
β) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μόνο τα τακτικά μέλη, ενήλικες Έλληνες πολίτες, ικανοί προς δικαιοπραξία, οι οποίοι δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά δικαιώματα τους, δεν είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου άλλου σωματείου με τους ίδιους σκοπούς, εφόσον είναι ταμειακά τακτοποιημένοι, γνωστοποιώντας την πρόθεσή τους με σχετική έγγραφη αίτηση υποψηφιότητας προς το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως.
γ) Μετά την διενέργεια των εκλογών ο πλειοψηφήσας σύμβουλος μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τις εκλογές, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου με μυστική ή φανερή ψηφοφορία, αν δεν υπάρχει αντίρρηση από κάποιο σύμβουλο, εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας, προκειμένου να συγκροτηθούν σε σώμα και να αναλάβουν τη διοίκηση του σωματείου.
δ) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3 έτη).
ε) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρούν ή κηρύσσονται έκπτωτα αντικαθίστανται από τους επιλαχόντες σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους.
στ) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά, στα γραφεία του σωματείου ή σε ιδιωτικό χώρο που ορίζεται από τον Πρόεδρο, μεν μια (1) φορά το μήνα, ο οποίος και συγκαλεί το σώμα με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (είτε γραπτά, με έγγραφες προσκλήσεις, που αναφέρουν και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, είτε προφορικά, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα, ενώ σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο και εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του.
ζ) Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) από τα μέλη του και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
η) Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο και αντικαθίσταται από το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος.
θ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να παρέχουν με αμοιβή εξαρτημένη εργασία ή να συνάπτουν με το σωματείο συμβάσεις που συνεπάγονται τη λήψη αμοιβής για προσφορά κάθε είδους υπηρεσιών προς το σωματείο.
ι) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αποβιώνουν, αποχωρούν ή κηρύσσονται έκπτωτα αντικαθίστανται από τους επιλαχόντες σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους. Αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη, συγκαλείται Γενική Συνέλευση, για την εκλογή αντικαταστάτη. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση.
ια) Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος.
ιβ) Μέχρι τον διορισμό ή την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρις ότου αυτό αναλάβει τα καθήκοντα του, το παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις του Σωματείου.
ιγ) Παράταση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου για εύλογο χρονικό διάστημα είναι δυνατή εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών.
ιδ) Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές.

Άρθρο 19ο
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο :
-Διαχειρίζεται και προασπίζει τα συμφέροντα του σωματείου, αποφασίζει και ενεργεί για κάθε ζήτημα που αφορά στην εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου.
-Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του σωματείου και σε περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση.
-Αποφασίζει την εγγραφή των μελών καθώς και την διαγραφή τους.
-Δια του Προέδρου και του Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
-Προετοιμάζει τις εργασίες και εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
-Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του καταστατικού.
-Διορίζει από τα μέλη του Σωματείου Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του Σωματείου.
- Διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου.
-Συντάσσει τον οικονομικό απολογισμό του έτους που έληξε και τον προϋπολογισμό του αρχόμενου, τα οποία και υποβάλει μαζί με την έκθεση των ελεγκτών στην Γενική Συνέλευση των μελών για έγκριση. Το οικονομικό λογιστικό έτος του σωματείου συμπίπτει με το ημερολογιακό, ήτοι αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.
-Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου.
- Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί το σωματείο.
- Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του σωματείου ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών.
- Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το σωματείο.
-Μπορεί κατά την κρίση του να πλαισιώνεται από Επιτροπές Εργασίας, προς διευκόλυνση του έργου του για την διεκπεραίωση μιας αμέσου εκδηλώσεως ή ενός μακροχρόνιου σκοπού. Οι επικεφαλής των επιτροπών αυτών ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να είναι ή όχι μέλη αυτού, σε κάθε όμως περίπτωση θα κατευθύνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα λογοδοτούν σε αυτό. Όλα τα τακτικά μέλη θα πρέπει ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και τον ελεύθερο χρόνο που διαθέτουν, να συμμετέχουν ενεργά στις διάφορες Επιτροπές βοηθώντας έτσι στην επίτευξη των σκοπών του σωματείου.
Το παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο όταν λήξει η θητεία του, παραδίδει στο νέο τα έγγραφα, τα βιβλία, τη σφραγίδα, τα χρήματα και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του σωματείου, με πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής, που περιέχει απογραφή όλων αυτών των στοιχείων.

Άρθρο 20ο
Καθήκοντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται του σωματείου και του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του σωματείου. Ειδικότερα:
-εκπροσωπεί το σωματείο δικαστικά και εξώδικα σε όλες του τις σχέσεις για όλες τις υποθέσεις και ενώπιον τρίτων και κάθε αρχής και κάθε Δικαστηρίου, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση,
-συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, φροντίζοντας για την πιστή εκτέλεση των αποφάσεων αυτών,
-κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει, διευθύνει την διεξαγωγή των συζητήσεων, κηρύσσει την έναρξη και την λήξη τους, εισηγείται θέματα για συζήτηση και ψηφοφορία,
-συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,
-παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του σωματείου,
-υπογράφει μαζί με τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,
-συνυπογράφει α) μαζί με τον Γραμματέα όλα τα έγγραφα του σωματείου και β) με τον Ταμία τις αποδείξεις είσπραξης, οι οποίες φέρουν την σφραγίδα του σωματείου, τα παραστατικά (αποδείξεις, τιμολόγια) πληρωμών, καθώς όλα τα έγγραφα της οικονομικής διαχείρισης του σωματείου,

-καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του σωματείου,
-εποπτεύει την τήρηση του καταστατικού.
Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν πάλιν κωλυόμενο τον αναπληρώνει το αρχαιότερο στη θητεία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση ισοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Άρθρο 21 ο
Ο Αντιπρόεδρος συνδράμει και βοηθά τον Πρόεδρο στο έργο του, καθώς επίσης τον αναπληρώνει, όταν κωλύεται, σε όλες του τις αρμοδιότητες.

Άρθρο 22 ο
Ο Γραμματέας έχει τη διεύθυνση της Γραμματείας του σωματείου, είναι ο εισηγητής και εκτελεστής των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα:
-τηρεί το βιβλίο-μητρώο μελών του σωματείου, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών (τακτικά και επίτιμα), φυλάσσει τη σφραγίδα και τα αρχεία του συλλόγου, τακτοποιεί την αλληλογραφία και σφραγίζει όλα τα έγγραφα,
-καλεί τα μέλη στην Γενική Συνέλευση, επιμελείται της συντάξεως της ημερήσιας διάταξης κάθε συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της υπογραφής των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εφορευτικής Επιτροπής, καθώς επίσης και τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής,
-συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα του σωματείου,
-συνεργάζεται με τα όργανα του σωματείου και παρέχει σ’ αυτά κάθε απαιτούμενο στοιχείο.
Όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει το νεότερο σε ηλικία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Απλό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορισθεί κατόπιν σχετικής αποφάσεως του, βοηθός του Γραμματέα για τη διευκόλυνση του έργου του.

Άρθρο 23 ο
Ο Ταμίας έχει τη διαχείριση των οικονομικών του σωματείου.
Ειδικότερα:
-διενεργεί τις εισπράξεις του σωματείου από εγγραφές, συνδρομές, έκτακτες εισφορές, δωρεές, επιχορηγήσεις και διάφορες εκδηλώσεις, εκδίδοντας και συνυπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο τις αποδείξεις είσπραξης, οι οποίες φέρουν την σφραγίδα του σωματείου,
-διενεργεί επίσης κάθε είδους πληρωμή, συνυπογράφοντας μαζί με το Πρόεδρο, όλα τα παραστατικά (αποδείξεις, τιμολόγια) πληρωμών, καθώς και όλα τα έγγραφα της οικονομικής διαχείρισης του σωματείου,
-υποχρεούται να καταθέτει σε οποιαδήποτε ελληνική Τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο την σε μετρητά χρήματα περιουσία του σωματείου, ήτοι τα εκάστοτε εισπραττόμενα χρήματα και στο όνομα αυτού («ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ-ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»), εκτός από ένα ποσό για την τακτοποίηση των τρεχουσών συναλλαγών του σωματείου, μη έχοντας την δυνατότητα να κρατά στα χέρια του ποσό μεγαλύτερο των χιλίων (1.000,00) ευρώ,
-δύναται να προβεί σε ανάληψη μετρητών χρημάτων, για την κάλυψη γενικών εξόδων του σωματείου, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μόνο εφόσον είναι εφοδιασμένος με έγγραφο ειδικής εντολής-εξουσιοδότησης, υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα,
-τηρεί σχολαστικά α) το βιβλίο ταμείου, όπου καταχωρίζονται τα έσοδα και τα έξοδα του σωματείου, β) το βιβλίο κινητής και ακίνητης περιουσίας του σωματείου, καθώς επίσης και τα γ) στελέχη αντιγράφων των αποδείξεων είσπραξης που εκδίδει το σωματείο, δ) φάκελο που περιέχει όλα τα παραστατικά (αποδείξεις, τιμολόγια) πληρωμών που ενεργούνται από το σωματείο,
-είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του σωματείου,
-θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνελεύσεως, όταν του ζητηθεί, κάθε στοιχείο που αφορά στην οικονομική κατάσταση του σωματείου,
-υποβάλλει ανά τρίμηνο λεπτομερή κατάσταση της κατάστασης των οικονομικών του σωματείου στο Διοικητικό Συμβούλιο και υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του για τον έλεγχο κάθε διαχειριστικό στοιχείο, που θα του ζητηθεί,
-μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών των μελών του Συλλόγου και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις τυχόν καθυστερήσεις που παρατηρούνται.
Ο Ταμίας είναι υπόλογος και έχει ποινικές και αστικές ευθύνες για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς τα νόμιμα παραστατικά.
Απλό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορισθεί κατόπιν σχετικής αποφάσεως του, βοηθός του Ταμία για την διευκόλυνση του έργου του.
Τον Ταμία όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση αυτού.
Για κάθε παράδοση και παραλαβή του ταμείου συντάσσεται σχετικό πρακτικό.
Άρθρο 24ο
Τα μέλη μετέχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελούν τα καθήκοντα που τους αναθέτει.

Άρθρο 25ο
ΙΙΙ) Ελεγκτική Επιτροπή - Οικονομικός Έλεγχος
Ο έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως του σωματείου γίνεται από Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία ασκεί οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο στα βιβλία του σωματείου και σε κάθε διαχειριστική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου, επαληθεύει τον οικονομικό απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσει για κάθε έτος διαχείρισης σχετική έκθεση.
α) Η σύνθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι τριμελής (3).
β) Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των ταμειακώς εντάξει μελών του σωματείου κατά την ίδια διαδικασία της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής μπορούν να εκλεγούν μόνο τα τακτικά μέλη, ενήλικες Έλληνες πολίτες, ικανοί προς δικαιοπραξία, οι οποίοι δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά δικαιώματα τους, εφόσον είναι ταμειακά τακτοποιημένα, γνωστοποιώντας την πρόθεσή τους με σχετική έγγραφη αίτηση υποψηφιότητας προς το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως.
δ) Μετά την διενέργεια των εκλογών ο πλειοψηφίσας μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τις εκλογές, συγκαλεί την επιτροπή, όπου με μυστική ή φανερή ψηφοφορία, εκλέγεται ο Πρόεδρος της επιτροπής, ο οποίος διευθύνει τις συνεδριάσεις και τις εργασίες αυτής, Γραμματέας και το μέλος αυτής.
ε) Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα δύο (2) από τα μέλη της.
στ) Η θητεία των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι τριετής (3 έτη)
ζ) Η Ελεγκτική Επιτροπή συγκαλείται τακτικά μία φορά κατά την λήξη του έτους, πριν την σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία πραγματοποιείται το αργότερο εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου ημερολογιακού έτους, οπότε και ενεργείται έλεγχος προκειμένου να συνταχθεί σχετική έκθεση διαχείρισης, αφορούσα το οικονομικό έτος που παρήλθε, την οποία και υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος του οποίου με την σειρά του την υποβάλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών προς έγκριση.
ζ) Συγκαλείται επίσης, εκτάκτως, εφόσον θα έχει συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις της.
η) Τηρεί βιβλίο πρακτικών, όπου καταχωρούνται τα πρακτικά και οι αποφάσεις της, καθώς και οι εκθέσεις που συντάσσει προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
θ) Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, όλα μαζί ή καθένα χωριστά έχουν δικαίωμα κάθε χρονική στιγμή να απευθύνονται στα λοιπά διοικητικά όργανα του σωματείου και να ζητούν να τεθούν στην διάθεσή της, ώστε να λάβει γνώση του περιεχομένου τους, όλα ανεξαίρετα τα έγγραφα οικονομικού περιεχομένου του αρχείου του σωματείου και της καταστάσεως των περιουσιακών του στοιχείων.
Η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.
Άρθρο 26ο
Εφορευτική Επιτροπή-Εκλογή Αιρετών Μελών του Σωματείου
Οι αρχαιρεσίες, οι κάθε φύσεως εκλογές και γενικά όλες οι μυστικές ψηφοφορίες του σωματείου γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, κάτω από τον έλεγχο εφορευτικής επιτροπής από τρία τακτικά μέλη του σωματείου που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση δια ανατάσεως του χεριού, ένα εκ των οποίων προεδρεύει. Η ιδιότητα του μέλους της εφορευτικής επιτροπής είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υποψηφίου Διοικητικού Συμβουλίου ή ελεγκτού ή γενικά με το πρόσωπο που αφορά η μυστική ψηφοφορία.
Συγκεκριμένα, ανά διετία στην τακτική Γενική Συνέλευση διενεργούνται οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Η ψηφοφορία διενεργείται μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Όσα τακτικά μέλη επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν υποψηφιότητα με έγγραφη δήλωση που κατατίθεται στο σωματείο μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο. Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται μόνο από τακτικά μέλη και τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή και γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παραλαμβάνει κάθε αίτηση υποψηφιότητας, την οποία ελέγχει και ανακηρύσσει το μέλος υποψήφιο, καταρτίζει το ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά και το παραδίδει στην Εφορευτική Επιτροπή, η οποία το διαβάζει στην Γενική Συνέλευση, το αναρτά σε εμφανές σημείο της αίθουσας και το διανέμει στους ψηφοφόρους μαζί με τον φάκελο σφραγισμένο με τη σφραγίδα του σωματείου και μονογραφημένο από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Ο ψηφοφόρος ρίχνει τον φάκελο μόνος του στην κάλπη που πρέπει να έχει εξεταστεί και σφραγιστεί από την εφορευτική επιτροπή πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.
Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία και κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει με τον ίδιο τρόπο, βάζοντας έως πέντε (5) σταυρούς προτιμήσεως για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι τρείς σταυρούς (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή. Κάθε μέλος, αφού ψηφίσει, υπογράφει στον κατάλογο των ψηφισάντων που τηρεί η Εφορευτική Επιτροπή.
Η Συνέλευση καθορίζει την ώρα που θα τελειώνει η ψηφοφορία. Η ψήφος είναι άκυρη, αν στον φάκελο βρεθούν περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια, ή αν από το φάκελο ή το ψηφοδέλτιο παραβιάζεται η μυστικότητα της ψηφοφορίας με διαφορετικά σημεία.
Σε περίπτωση αδυναμίας κατάρτισης ψηφοδελτίου και αδυναμίας να διενεργηθούν οι εκλογές κατά τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω παραγράφους, μπορεί η Γενική Συνέλευση και εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση των παρόντων, να προτείνει την κατάρτιση ψηφοδελτίου, που θα είναι αποδεκτό από όλους και το οποίο θεωρείται ότι εκλέχθηκε χωρίς περαιτέρω ψηφοφορία. Σε αυτήν την περίπτωση το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται για συγκρότηση σε σώμα, στην πρώτη του συνεδρίαση, από το μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος του.
Μετά την διαλογή των ψήφων, από την εφορευτική επιτροπή επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με την σειρά έχουν πάρει τις περισσότερες ψήφους.
Οι επτά(7) πρώτοι από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρεις (3) πρώτοι από τον πίνακα της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη. Τα υπόλοιπα μέλη πέραν των επτά (7) πρώτων για το Διοικητικό Συμβούλιο και πέραν των τριών (3) πρώτων για την Ελεγκτική Επιτροπή θεωρούνται αναπληρωματικά.
Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφησαν.
Ο εκάστοτε σύμβουλος που πλειοψήφησε, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τις εκλογές, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή αντίστοιχα, όπου με μυστική ή φανερή ψηφοφορία, αν δεν υπάρχει αντίρρηση από κάποιο σύμβουλο, εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας, προκειμένου να συγκροτηθούν σε σώμα και να αναλάβουν τη διοίκηση του σωματείου και στην Ελεγκτική Επιτροπή αντίστοιχα ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας.
Η εφορευτική επιτροπή συντάσσει πρακτικό για την διαλογή των ψήφων, την εκλογή και την ανακήρυξη των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής και για τον καθορισμό της σειράς των αναπληρωματικών, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και παραδίδεται στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 27 ο
Η σφραγίδα του σωματείου είναι στρογγυλή και επ’ αυτής αναγράφεται τόσο η επωνυμία του, όσο και το έτος ίδρυσής του (2013).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 28 ο
Τα βιβλία που τηρεί το σωματείο είναι:
Α. Βιβλίο-μητρώο μελών του σωματείου, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών (τακτικά και επίτιμα).
Β. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.
Γ. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων.
Δ. Βιβλίο Πρακτικών Ελεγκτικής Επιτροπής.
Ε. Βιβλίο Ταμείου, όπου καταχωρούνται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές του σωματείου.
ΣΤ. Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων, όπου θα καταγράφονται όλα τα τυχόν περιουσιακά στοιχεία του σωματείου, κινητά και ακίνητα.
Ζ. Πέρα από τα παραπάνω βιβλία τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα λογιστικά ή διαχειριστικά, τα οποία επιβάλλει η οικονομική κατάσταση του σωματείου για την αρτιότερη λογιστική και διαχειριστική οργάνωση αυτού, καθώς επίσης και οποιαδήποτε άλλα βιβλία και παραστατικά στοιχεία επιβάλλουν διατάξεις της λοιπής περί σωματείων Νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 29 ο
1. Ως προς τα μέλη του σωματείου πειθαρχικά παραπτώματα αποτελούν:
α) η απρεπής γενικώς συμπεριφορά,
β) η ασυμβίβαστη προς τους σκοπούς του σωματείου συμπεριφορά,
γ) η εκ προθέσεως ή εξ ασυνήθους αμελείας κακή χρήση και φθορά πραγμάτων που ανήκουν στο σωματείο και
δ) η παράβαση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και της σωματειακής νομοθεσίας.
2. Οι πειθαρχικές κυρώσεις στην περίπτωση συνδρομής ενός ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω παραπτωμάτων, της υποτροπής θεωρούμενης πάντοτε ως ιδιαζούσης επιβαρυντικής περιπτώσεως είναι:
α) η προφορική παρατήρηση,
β) η έγγραφη επίπληξη,
γ) η πρόσκαιρη, μέχρι έξι μηνών, αποβολή από το σωματείο και
δ) η οριστική διαγραφή από το σωματείο.
3. Τις ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Προέδρου ή τριών (3) από τα μέλη αυτού.
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων μπορούν να προσβληθούν από τον ενδιαφερόμενο στην πρώτη μετά από αυτές τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει αμετάκλητα. Οι τυχόν προσφυγές που θα ασκηθούν δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα.
5. Ως προς την Διοίκηση του σωματείου (μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) πειθαρχικά παραπτώματα αποτελούν:
α) κάθε πράξη ή παράλειψη που επιφέρει ζημία, ηθική ή υλική στο σωματείο,
β) η παραμέληση των καθηκόντων και
γ) η παράβαση του καταστατικού, του νόμου και των κανονισμών που διέπουν την λειτουργία του σωματείου.
Η πειθαρχική κύρωση σε περίπτωση συνδρομής ενός ή περισσοτέρων από τα παραπάνω παραπτώματα είναι η έκπτωση από το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
Για την επιβολή της παραπάνω έκπτωσης απαιτείται εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται σε συνεδρίαση αυτού που είναι παρόντα τρία (6) τουλάχιστον μέλη του και επικύρωση αυτής από την πρώτη μετά από αυτή Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Άρθρο 30 ο
Οι προτάσεις για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από οποιοδήποτε τακτικό μέλος του σωματείου, το οποίο έχει δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση μελών, η τροποποίηση δε αυτού αποφασίζεται με αυξημένη πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών της Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται γι’ αυτό ειδικώς και απαρτίζεται από το 1/2 τουλάχιστον των ταμειακά ενήμερων μελών.
Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα σχετικά βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου (ή του Ειρηνοδικείου) Λάρισας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’: ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Άρθρο 31 ο
Το σωματείο διαλύεται αν τούτο αποφασίσει η αυξημένη πλειοψηφία των 3/4 των τακτικών μελών που είναι παρόντα σε Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται γι’ αυτό ειδικώς και μόνο το σκοπό και απαρτίζεται από το 1/2 τουλάχιστον των ταμειακά ενήμερων τακτικών μελών, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας.
Όσον αφορά δε την τύχη όλης της κινητής και ακινήτου περιουσίας αυτού, αν υπάρχει, σε περίπτωση διάλυσής του, δε διανέμεται μεταξύ των μελών του. Για την τύχη της αποφασίζει η τελευταία διαλυτική Γενική Συνέλευση, η οποία και καθορίζει τη διάθεση της περιουσίας αυτής στο πλησιέστερο προς τους σκοπούς του παρόντος σωματείου νομικό πρόσωπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 32ο
Θέματα και ζητήματα που δεν προβλέπονται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τις οποίες και υποχρεούται να υποβάλλει προς έγκριση στην πρώτη μετά την λήψη αυτών συγκληθείσα τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα, του Εισαγωγικού Νόμου, και της λοιπής περί σωματείων Νομοθεσίας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ’:ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 33ο
Μέχρι να εγκριθεί το παρόν καταστατικό, το σωματείο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ-«ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ», διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο που έχει εκλεγεί από τους ιδρυτές του σωματείου και ασκεί κανονικά και συλλογικά τα καθήκοντά του, όπως περιγράφονται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

Το παρόν καταστατικό το οποίο και αποτελείται από τριάντα τρία (33) άρθρα, αναγνώστηκε, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε σήμερα κατ’ άρθρον και στο σύνολό του, και υπογράφεται από όλα τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου.

Ναύπακτος 12/6/2013


ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1 Αγγουρίδη Μαρία
2 Ασημακόπουλος Γεώργιος
3 Γκίζας Βασίλειος
4 Γαλάνη Ουρανία
5 Γαλάνης Ιωάννης
6 Γεροδήμος Νεκτάριος
7 Γκίζας Σπυρίδων
8 Δημητρόπουλος Νικόλαος
9 Δούρος Δημήτρης
10 Ζωργιού Αναστασία
11 Θεοδωροπούλου Ροδούλα
12 Καραγεώργου Σταυρούλα
13 Κιούση Ειρήνη
14 Λιακώνη – Βαγγέλα - Ιωάννου Σταυρούλα
15 Μελίστας Παύλος
16 Παπαϊωάννου Έυη
17 Ράμμου Φωτεινή
18 Ράπτης Ιωάννης
19 Σαφιολέα Αναστασία
20 Σιμάκης Γεώργιος
21 Σταυροπούλου Ιωάννα
22 Τριανταφύλλου Βασίλειος
23 Τυροπάνη Αρετή
24 Χαραλαμποπούλου Αικατερίνη

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ οτι το παρόν καταστατικό εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 7/12-07-2013  ΔΙΑΤΑΞΗ του ειρηνοδικείου Ναυπάκτου, μετά δε την τήρηση των δια της ως άνω αποφάσεως τασσόμενων νομίμων διατυπώσεων και την τελεσιδικία αυτής, γράφτηκε στο βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων Πρωτοδικείου Μεσολογγίου με αύξοντα αριθμο 17/2013 και ημερομηνία 30-07-2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου